S.C. EXELO TRAINING & DEVELOPMENT S.R.L., în calitate de Beneficiar,  implementează proiectul        „MICRO DATA CENTER îN ORAșUL BABADAG”, cod MySMIS 119294 , finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 : “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, Apelul de proiecte POR 2017/2/2.1.A/ITI/1”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de dezvoltarea activitaţii SC EXELO TRAINING & DEVELOPMENT SRL pe piaţa serviciilor IT, prin implementarea unor tehnologii și metode moderne de lucru, care sa conducă la o dezvoltare constantă și sustenabilă a activităţii companiei.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: diversificarea gamei de servicii oferite clienților prin dotarea unui Micro Data Center specializat în prestarea serviciilor de găzduire date și aplicații web; inovarea tehnologiilor privind prestatia serviciilor de găzduire date și aplicații web prin implementarea unor tehnologii moderne, conforme standardelor de calitate internaționale, care vor avea ca efect o creștere a calității acestora; creșterea productivitații întreprinderii prin: creșterea cifrei de afaceri, crearea de locuri de munca noi și îmbunătățirea mediului de lucru al angajaților companiei, optimizarea alocarii resurselor financiare prin identificarea oportunităților și alternativelor.

Valoarea totală a proiectului este de 999.577,50 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 732.288,30  lei.

Durata de implementare a proiectului este de 16 luni: respectiv de la data 03.07.2018 până la data 31.10.2019.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Tel. 0787.60.77.66, email: ghenadieg@yahoo.com

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020


www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro


Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Tags:
About Author: iustin