S.C. ALINA WEB EXPERT SOLUTION S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul        „CENTRU DE DATE PERFORMANT ÎN JUDEŢUL BUZĂU”, cod MySMIS 131224 , finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri,  Apelul de proiecte  POR/604/2/1”.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de dezvoltarea activitaţii S.C. ALINA WEB EXPERT SOLUTION S.R.L. pe piaţa serviciilor IT, prin implementarea unor tehnologii și metode moderne de lucru, care sa conducă la o dezvoltare constantă și sustenabilă a activităţii companiei.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  •  diversificarea gamei de servicii oferite clienților prin dotarea unui Centru de Date performant specializat în prestarea serviciilor de găzduire date și aplicații web;  
  • inovarea tehnologiilor privind prestaţia serviciilor de găzduire date și aplicații web prin implementarea unor tehnologii moderne, conforme standardelor de calitate internaționale, care vor avea ca efect o creștere a calității acestora;
  • creșterea productivității întreprinderii prin: creșterea cifrei de afaceri, crearea de locuri de muncă noi și îmbunătățirea mediului de lucru al angajaților companiei, optimizarea alocării resurselor financiare prin identificarea oportunităților și alternativelor.

Valoarea totală a proiectului este de 750.116,50 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 599.331,60  lei.  

Durata de implementare a proiectului este de 8 luni, respectiv de la data 01.06.2020 până la data 31.01.2021.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la: Tel. 0787.60.77.66, email: alina.web.expert.solution@gmail.com.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020/

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Tags:
About Author: iustin