In perioada 15.05.2018 – 14.05.2019 S.C. PUBLIC CREATION S.R.L, implementeaza proiectul “ Resurse umane competitive in regiunea Sud-Est” – cod POCU/227/3/8/118028.

In cadrul acestui proiect s-a organizat la Constanta in perioada 17.09.2018 – 21.09.2018 cursul “Competente Antreprenoriale”

Examenul pentru obtinerea certificarii profesionale (ANC) a avut loc in data de 08.10.2018 in Bld Ferdinand nr. 30, Municipiul Constanta, judeţul Constanta, România

Număr cursanți: 14;

Rata de absolvire a fost de 100% cu calificative de bine si foarte bine.

Formatori: Dinu Beatrice Simona, Coca Carmen Elena

Proiectul „Resurse umane competitive în regiunea Sud-Est”, cod POCU/227/3/8/118028 se implementează în cadrul Axei prioritare 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul specific 3.8: Creşterea numarului de angajaţi care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI.

Date de contact:

Sediul proiectului: str. Sos. Brailei, nr. 6, municipiul Buzau, judetul Buzau.

Persoana de contact: Gandrabura Ghenadie – Manager de  proiect

Adresa de mail   – ghenadieg@yahoo.com

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să accesaţi site-ul: www.CRCMA.ro sau sa ne contactati telefonic la numarul 0238720757.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Tags:
About Author: iustin