Incepand cu luna mai 2018, societatea PUBLIC CREATION  S.R.L, implementeaza proiectul “ Resurse umane competitive in regiunea Sud-Est” – cod proiect POCU/227/3/8/118028. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014.

Proiectul va contribui la solutionarea nevoilor specifice ale grupului tinta si ale IMM-urilor active in sectoarele competitive din regiunea Sud-Est, prin:

 • Constientizarea angajatorilor cu privire la importanta si necesitatea participarii angajatilor la programe de formare continua.
 • Programe de formare pentru 420 manageri si 140 antreprenori, in domenii care sa ii ajute sa isi creasca performantele profesionale, sa isi imbunatateasca abilitatile manageriale si antreprenoriale, sa se familiarizeze cu noile mijloace digitale de invatare (e-Learning), sa introduca in intreprinderile din care provin metode inovatoare de organizare a muncii, sa elaboreze planificari pe termen lung si sa devina mai adaptabili la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv.
 • Un program de formare profesionala in domeniul „Manager resurse umane” pentru 84 de persoane din departamentele de resurse umane ale firmelor din sectoarele competitive; astfel, beneficiarii vor deveni mai adaptabili la dinamica sectoarelor competitive si inteligente si vor imbunatati activitatea de management al resurselor umane in cadrul firmelor.
 • Workshop-uri si seminarii tematice, astfel incat managerii si antreprenorii activi din sectoarele competitive din regiune sa initieze activitati comune si sa faca transfer reciproc de cunostinte.

Care sunt avantajele formarii profesionale continue?

„Profesionalismul inseamna sa stii CUM sa faci, CAND sa faci si SA FACI.” – Frank Tyger

Problema competitivitatii resurselor umane este un domeniu prioritar de interventie in contextul eforturilor de contracarare a efectelor crizei economice mondiale. Este nevoie de participarea sporita pe piata muncii a unei forte de munca inalt calificate si adaptabile, cresterea adaptabilitatii acesteia la cererea pietei muncii, promovarea educatiei pe tot parcursul vietii, cresterea adaptabilitatii angajatilor si  a intreprinderilor, asigurarea calificarilor si cunostintelor necesare integrarii si mobilitatii pe piata muncii si facilitarea dezvoltarii economice.

Aceste deziderate pot fi atinse doar prin formarea profesionala continua sau permanenta   (FPC) – un proces complex de pregatire, care presupune fie dobandirea de noi cunostinte si abilitati in calificarea pe care o persoana o poseda deja, fie o policalificare sau recalificare, fie imbunatatirea abilitatilor existente si capatarea de deprinderi si competente noi, fie acumularea unor cunostinte suplimentare ce ne vor fi utile mai tarziu (asa zisa ”anticipare profesionala”).

Participarea angajatilor la programele de formare profesionala continua aduce beneficii atat celui implicat direct in achizitionarea de competente, cat si angajatorului.  Indiferent de natura si ponderea lor, de categoria de personal din care fac parte, de varsta sau vechimea in companie sau in munca, angajatii manifesta din ce in ce mai mult interes pentru participarea la aceste programe de formare.

Iata mai jos cateva dintre principalele avantaje pe care le au acesti angajati

 • Actualizarea cunostintelor si deprinderilor specifice postului /locului de munca
 • Perfectionarea pregatirii profesionale pentru ocupatia de baza
 • Cresterea calitatii produselor/serviciilor realizate
 • Adaptarea mai buna si mai rapida la cerintele postului / locului de munca
 • Imbunatatirea comunicarii cu colegii/superiorii ierarhici
 • Asumarea de noi responsabilitati la locul de munca
 • Imbunatatirea capacitatii de munca in echipa
 • Imbunatatirea managementului timpului
 • Cresterea satisfactiei pe post (cu conditia ca angajatii sa fi e incurajati sa puna in practica cunostintele si abilitatile dobandite)
 • Cresterea perspectivelor de promovare in munca si dezvoltarea carierei profesionale
 • Reconversia profesionala rapida in conditiile in care apar restructurari socio-economice
 • Facilitarea transferului si a utilizarii calificarilor in alte tari cu sisteme educationale/ de formare diferite
 • Scaderea riscului de pierdere a locului de munca si a riscului de somaj.
Tags:
About Author: iustin